naszeogrody.pl@gmail.com

 tel. +48 517 775 119   

Ideą powołania „Stowarzyszenia Ogrodowego - Wierzchowicejest nabyte doświadczenie tworzenia społecznego systemu ogrodów działkowych, które działają w dwóch miejscach kraju.

 

Za ideą powołania Stowarzyszeń Ogrodowych - naszeogrody.pl było stworzenie społecznego systemu, gdzie działkowcy użytkują ogrody na terenie, który jest własnością Stowarzyszenia. Sami mogą decydować o swoich działkach, bez ingerencji z zewnątrz. Pomysł powstał w momencie zaskarżenia przez Pierwszego Sędziego Sądu Najwyższego ustawy, która była niekonstytucyjna w zakresie przyznającym monopol PZD do zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.

Pomysł powstał po zaskarżeniu przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego niezgodności art. 10 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, który przyznawał monopol Polskiemu Związkowi Działkowców do zakładania i prowadzenia ogrodów. Przepis ten został uznany za niekonstytucyjny. Nowe możliwości pojawiły się w 2013 r., gdy powstała ustawa pozwalająca na zakładanie ogrodów rekreacyjnych na terenach należących do stowarzyszeń. Dzięki niej działkowcy sami mogą decydować o swoich ogródkach.

Jak pierwsze w 2016 r. powstało Stowarzyszenie Działkowców – Nasze Ogrody, którego twórcą był Jan Szudera. Według niego działki rekreacyjne działają zwykle na gruntach skarbu państwa, powiatów lub gmin. – Wiele ogrodów PZD ma nieuregulowaną sytuację prawną. Zdarza się, że po wygranej w sądzie sprawie, właściciele odzyskują ziemie, a działkowcy zostają z niczym. Przez wiele lat walczą o odszkodowanie za poniesione straty – wyjaśnia Jan Szudera. – Te, zarządzane przez stowarzyszenia ogrodowe są zakładane na terenach własnych organizacji. Teren, na którym ma powstać ogród działkowy, zostaje wcześniej wykupiony przez stowarzyszenie. Działkowcom nie grozi więc wywłaszczenie, ponieważ są współwłaścicielami danego terenu.

Na terenach należących do „Stowarzyszeń Ogrodowych naszeogrody.pl” działkowcy nie muszą się martwić o sprawy własnościowe. Nabywając działkę, każdy podpisuje umowę dzierżawy działkowej, która wpisana zostaje do księgi wieczystej. Zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki, na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z poświadczonymi notarialnie podpisami. Każdy, kto przystępuje do stowarzyszenia, staje się dzierżawcą a pośrednio współwłaścicielem. Działkowiec może korzystać ze swojego ogrodu przez cały rok, ponieważ wszystkie media zaprojektowane są do całorocznej eksploatacji.

W ciągu pięciu lat powstały dwa ogrody: w Lusówku nad jeziorem koło Poznania oraz w Rusinowie nad morzem. W pierwszym ogrodzie działkowym w Lusówku przy ulicy Grabowej (działka 379/1) wydzielono 90 działek, które już znalazły nabywców. Drugi ogród powstał w Rusinowie nad morzem między Jarosławcem a Darłowem w gminie Postomino. Wydzielono tam 104 działki rekreacyjne, z czego 80 procent zostało już obsadzonych. W zależności od potrzeb, każdy z ogrodów prowadzi własną politykę inwestycyjną (m.in. realizacja projektów i ustalanie opłat), a także wyznacza kierunki rozwoju. W założeniu jest, aby każdy z ogrodów prowadził swój niezależny zarząd. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem terenów pod kolejne ogrody: w Sudetach a także na Pojezierzu Drawskim.

– Uważamy, że użytkownicy działek wiedzą najlepiej, jakie mają oczekiwania – wyjaśnia Jan Szudera. – W przyszłości sami działkowcy będą decydować, jak ma wyglądać ich ogród oraz będą dbali o przestrzeganie ustawy, statutu i regulaminu.

Warto podkreślić, że posiadanie działki rekreacyjnej to doskonała forma inwestowania oszczędności. Mogą być one zbywane na rynku wtórnym. Działkowiec otrzymuje wówczas zwrot wpisowego i poniesionych nakładów, co czyni tę transakcję niezwykle interesującą.

Skontaktuj się z nami

e-mail: naszeogrody.pl@gmail.com

tel. +48 517 775 119

Ul. Dmowskiego 33/3

60-222 Poznań

Zrobione w WebWave CMS